Vrijwilligers

inloggen

Het Stadshuus heeft ruim 60 vrijwilligers, waarvan er ongeveer 35 werkzaam zijn als gastvrouw/gastheer, de overige 25 vrijwilligers verrichten allerlei verschillende werkzaamheden zoals bijv. het uitvoeren van klussen (onderhoud, renovatie), het doen van de boekhouding, lid zijn van de verschillende commissies (evenementen, sociaal en kunst), ondersteuning bieden bij beheer website, PR en communicatie en een aantal muzikanten die op woensdagochtend en bij gezellige bijeenkomsten voor vrijwilligers zorgen voor de muziek.

De vrijwilligers zijn onderverdeeld in een aantal groepen, t.w. gastvrouwen/gastheren, klussers, administratie/boekhouding, facilitair en commissieleden. Deze groepen hebben een co├Ârdinator die de werkzaamheden co├Ârdineert en is aanspreekpunt voor de vrijwilligers.

De gastvrouwen en de gastheren zijn dagelijks aanwezig om mensen die binnenlopen te ontvangen en als er vergaderingen of evenementen zijn te zorgen voor koffie, thee e.d. Zij zorgen ervoor dat huurders en bezoekers zich thuis voelen in het Stadshuus.

Voor alle vrijwilligers is door de Gemeente Lochem een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, zodat de vrijwilligers verzekerd zijn tegen de gevolgen van ongevallen of aansprakelijkheid.

Het kan voorkomen dat het nodig is in het kader van de werkzaamheden een cursus of training te volgen. In overleg met de vrijwilliger wordt besproken of dit aan de orde is en hoe deze vrom krijgt. Ook kan de vrijwilliger zelf eventuele wensen tot scholing kenbaar maken bij hun coordinator.