Vrijwilligers

inloggen

Het Stadshuus heeft ruim 100 vrijwilligers, waarvan er ongeveer 35 werkzaam zijn als gastvrouw/gastheer, de overige vrijwilligers verrichten allerlei verschillende werkzaamheden zoals bijv. het uitvoeren van klussen (onderhoud, renovatie), het doen van de boekhouding, deelname aan de verschillende commissies (evenementen, sociaal en kunst), ondersteuning bieden bij beheer website, PR en communicatie, muzikanten die op woensdagochtend en bij gezellige bijeenkomsten voor vrijwilligers zorgen voor de muziek en de fietspiloten die worden ingezet als er reserveringen zijn voor een ritje met de riksja.

De vrijwilligers zijn onderverdeeld in een aantal groepen, t.w. gastvrouwen/gastheren, klussers, administratie/boekhouding, facilitair, ict en commissieleden. Deze groepen hebben een coördinator die de werkzaamheden coördineert en aanspreekpunt is voor de vrijwilligers.

De gastvrouwen en de gastheren zijn dagelijks aanwezig om mensen die binnenlopen te ontvangen en als er vergaderingen of evenementen zijn te zorgen voor koffie, thee e.d. Zij zorgen ervoor dat huurders en bezoekers zich thuis voelen in het Stadshuus.

Voor alle vrijwilligers is door de Gemeente Lochem een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, zodat de vrijwilligers verzekerd zijn tegen de gevolgen van ongevallen of aansprakelijkheid.

Het kan voorkomen dat het nodig is in het kader van de werkzaamheden een cursus of training te volgen. In overleg met de vrijwilliger wordt besproken of dit aan de orde is en hoe deze vorm krijgt. Ook kan de vrijwilliger zelf eventuele wensen tot scholing kenbaar maken bij de coördinator.