Missie, waarden en overtuigingen

Missie

Het Stadshuus is dé plek in Lochem voor sociale verbinding, culturele ontmoeting en ondernemerschap

Waarden en overtuigingen

We vinden de volgende waarden belangrijk: gelijkwaardigheid, geborgenheid, openheid en respect

Overtuigingen:
We doen het samen, met ieders talenten, kwaliteiten en competenties
We gaan uit van ieders goede intenties, tot het tegendeel blijkt
We hebben oog voor diversiteit en verschil in cultuur
We hebben een gezonde financiele positie nodig

Hoe willen we dat doen?

Door het pand Markt 3 zonder exploitatiesubsidie te beheren:
waarin mensen uit Lochem zelf sociale en culturele activiteiten kunnen ontwikkelen en uitvoeren;
door als Vereniging Het Stadshuus zelf sociale en culturele initiatieven te ontplooien samen met anderen;
en alle gebruikers van (laagdrempelig) ruimtes naar vermogen te laten bijdragen aan de exploitatie van het gebouw.

Door sfeer en gezelligheid te creëren.

Door samen te werken met initiatieven/organisaties die ook bezig zijn met het aantrekkelijk maken van de binnenstad.