Missie & Visie

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering  op 30 mei 2016 zijn de missie en visie van de Vereniging Het Stadshuus vastgesteld:

Wat is ons doel?

Het Stadshuus wil mensen en organisaties verbinden op sociaal en cultureel terrein en daarmee een bijdrage leveren aan een vitale Lochemse samenleving en een aantrekkelijke binnenstad.

Hoe willen we dat doen?

Door het pand Markt 3 uitsluitend met vrijwilligers te beheren:

  • waarbij mensen uit Lochem zelf sociale en culturele activiteiten kunnen ontwikkelen en uitvoeren;
  • door als Vereniging Het Stadshuus zelf sociale en culturele initiatieven te ontplooien met de inzet van vrijwilligers en in samenwerking met anderen;
  • en alle gebruikers van (laagdrempelig) ruimtes naar vermogen te laten bijdragen aan de exploitatie van het gebouw (want geen exploitatiesubsidie).

Door sfeer en gezelligheid in het gebouw te creëren en te zorgen voor voldoende voorzieningen.

Door samenwerking te zoeken met initiatieven/organisaties die ook bezig zijn met het werken aan een vitale Lochemse samenleving en het aantrekkelijk maken van de binnenstad.

Financiën: het onderhoud en beheer van het gebouw worden bekostigd met inkomsten uit verhuur. Voor de organisatie van activiteiten en evenementen zal naast inkomsten van deelnemers, eventueel naar extra financiën worden gezocht (gemeente, subsidies, fondsen).

Wat willen we?

Voor inwoners van Lochem die activiteiten willen uitvoeren:

  • beschikbaar stellen van incidenteel te gebruiken ruimtes inclusief gastheer/-vrouw;
  • promoten van activiteiten middels sociale en andere media (website, Facebook, huisaanhuis-bladen);
  • bieden van “kantinevoorzieningen”

 Samen met anderen initiëren en organiseren van activiteiten:

  • zorgen voor een actieve evenementencommissie;bieden van een ontmoetingsruimte (de huiskamer);

Gebruikers naar vermogen laten bijdragen:

  • een marktconforme huur vragen;
  • indien geen marktconforme huur: een tegenprestatie vragen die bijdraagt aan kostenverlaging.