het Stadshuus

Het Stadshuus is het sociaal-cultureel centrum op de Markt in Lochem.

In het Stadshuus wordt muziek gemaakt en gezongen, cursussen en workshops gegeven op allerlei gebied en er zijn exposities.

Regelmatig worden er evenementen georganiseerd. Bij AGENDA zie je wat er de komende tijd op het programma staat. Als je zelf een activiteit wilt organiseren kan dat ook. Ruimtes zijn te huur, eenmalig maar ook één of meerdere dagdelen per week.

Vereniging Het Stadshuus

Op 15 juli 2015 is de Vereniging Het Stadshuus opgericht. Op praktische gronden is gekozen voor de verenigingsvorm in plaats van voor een coöperatie. Het doel van de vereniging, zoals omschreven in de notariële acte, is “het (rendabel) exploiteren van een sociaal cultureel centrum. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het huisvesten van diverse maatschappelijk/culturele ondernemingen en het organiseren van evenementen (lezingen, exposities) en culturele activiteiten”.

Het bestuur heeft zich de eerste maanden geconcentreerd op de exploitatie: aantonen dat die rendabel is. Hierdoor kon de Gemeenteraad van Lochem op 12 oktober besluiten het pand Markt 3 voor onbepaalde tijd te verhuren aan de Vereniging Het Stadshuus.

Draagt u het Stadshuus een warm hart toe? Word dan nu lid van de Vereniging.

Het ondertekenen van de akte door het toenmalig bestuur