Vereniging het Stadshuus

Het Stadshuus is een sociaal cultureel centrum in het voormalig gemeentehuis op de Markt in Lochem. Het biedt plaats aan maatschappelijke en culturele ondernemingen en er vinden diverse activiteiten en evenementen plaats voor en door inwoners van Lochem. Naast het beheer van het pand neemt Het Stadshuus zelf ook initiatieven voor activiteiten en evenementen.

In 2013 kwam het voormalig gemeentehuis in Lochem vrij. Een groep maatschappelijk betrokken burgers die van mening waren dat er in Lochem behoefte is aan een Kulturhuus, namen toen het initiatief om het gebouw als sociaal-cultureel centrum voor de stad te behouden. Na een aanloopperiode waarin het initiatief haar bestaansrecht heeft moeten bewijzen, besloot de Gemeenteraad in 2015 om het pand voor onbepaalde tijd te verhuren aan de inmiddels opgerichte Vereniging Stadshuus.

Met dit nieuwe sociaal culturele centrum wil het Stadshuus de binnenstad aantrekkelijker maken en bijdragen aan een vitale Lochemse samenleving. De vereniging heeft de exploitatie van het gebouw  in eigen handen.

Het Stadshuus wil mensen en organisaties verbinden op sociaal en cultureel terrein en daarmee een bijdrage leveren aan een vitale Lochemse samenleving en een aantrekkelijke binnenstad (missie en visie). Ze richt zich primair op de verhuur van ruimtes en schept voorwaarden die nodig is zijn zodat maatschappelijke organisaties en burgers er activiteiten kunnen organiseren of bezoeken. Dankzij de inzet van zo’n 90 vrijwilligers (o.a. gastvrouwen, gastheren, klussers, muzikanten, vrijwilligers voor activiteiten en kunst) kan de organisatie met weinig kosten de activiteiten ondersteunen en zelf nieuwe activiteiten aanbieden. De vereniging heeft inmiddels meer dan 200 leden.

De activiteiten die in het Stadshuus plaatsvinden zijn zeer divers: er wordt muziek gemaakt en gezongen, cursussen en workshops gegeven op allerlei gebied en en op de 1e verdieping is een expositie ruimte waar elke maanden een nieuwe expositie wordt ingericht. Bij binnenkomst is een ruimte die een huiskamerfunctie heeft: er is een gastheer of gastvrouw aanwezig, je kunt er koffie drinken, een krantje lezen, een spelletje doen en ook anderen ontmoeten.