Kumpulan (herdenking einde 2e wereld oorlog in Nederlands Indie)

Op zondag 14 augustus aanstaande houdt de Stichting 14 augustus Lochem en omgeving weer haar jaarlijkse Kumpulan* in Het Stadshuus.

Tijdens deze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst herdenken wij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië (15 augustus) en herdenken we met een minuut stilte alle slachtoffers.

Marion Bloem zal het inhoudelijke deel van deze Kumpulan verzorgen. Marion Bloem is auteur, filmmaker, beeldend kunstenaar en psychologe. Marion is vijftig jaar auteur. Zij debuteerde in 1983 met Geen Gewoon Indisch Meisje, inmiddels een klassieker en in maart 2020 is haar nieuwste boek verschenen met de titel “Indo, een persoonlijke geschiedenis over identiteit”.

Boekhandel Lovink zal met enkele boeken van Marion Bloem aanwezig zijn, zodat er de mogelijkheid is deze aan te schaffen en te laten signeren.

De Kumpulan wordt afgesloten met een Indische rijsttafel, verzorgd door de BioToko te Zutphen.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 -10.30 uur: ontvangst met koffie/thee en spekkoek

10.30-11.00 uur:  opening en toespraak voorzitter

11.00 -12.15/12.30: lezing door Marion Bloem

12.15/12.30 – 12.45: aperitief

12.45 uur: sluiting en afscheidswoord door de voorzitter

13.00 uur: Indonesisch buffet

15.00 uur: sluiting

Entreekosten: 20 € pp, inclusief de maaltijd.

Mocht u aanwezig willen zijn op deze Kumpulan dan verzoeken wij u het entreebedrag voor 10 augustus aanstaande over te maken op rekeningnummer: NL25 ABNA.06.03.70.06.59 t.n.v. Stichting 14 Augustus Lochem e.o., onder vermelding van KUMPULAN 2022.

  • Het woord Kumpulan betekent letterlijk vergadering of bijeenkomst van de desahoofden met de Wedono’s (districtshoofden) en de regent. Het heeft de betekenis gekregen van een gezellig samenzijn waarbij onder het genot van een rijsttafel en/of andere Indische lekkernijen bijgepraat wordt over allerlei zaken