VREDE VERBINDT OVER GRENZEN 21 t/m 29 september

Vanuit dit thema wordt ook dit jaar weer de VREDESWEEK georganiseerd. Helaas vanuit bittere noodzaak… We zouden het veel liever niet doen…

Maar goed, vertegenwoordigers van diverse geloofsgemeenschappen, kerken en maatschappelijke organisaties hebben de koppen bij elkaar gestoken en een mooi weekprogramma gemaakt.

In een aantal bijeenkomsten hebben ze zich laten leiden door de grondgedachte vooral op zoek te willen gaan naar wat ons verbindt en vooral nièt naar datgene wat ons scheidt in ons zoeken naar VREDE.

We willen u graag daarin meenemen en nodigen u dan ook van harte uit met ons op pad te gaan!

Om u alvast een indruk te geven van de mogelijkheden daartoe treft u de  volgende activiteitenkalender aan. Fijn als u mee zou doen! Noteert u die momenten alvast even? U wordt later geïnformeerd over de precieze begintijden.

VREDESWEEK LOCHEM 2019 – 21 t/m 29 september

zaterdag 21 september ’s avonds: Opening vredesweek met “Licht van Gudula” – Gudulakerk

maandag 23 september: Tegenlicht Meetup – Stadshuus

dinsdag 24 september: Meezingavond met het koor POPCORN – BIC

woensdag 25 september: Vredesontbijt – Selimye Moskee/Mauritsweg en Workshop Geweldloos communiceren – BIC

donderdag 26 september: Spreker PAX en Vluchtelingenwerk – Stadshuus

vrijdag 27 september:Café van de vrede – woonzorgcentrum Gudula

zondag 29 september: Interreligieuze viering – Gudulakerk

Met vriendelijke groet,

Namens de deelnemende organisaties *),

Arjan Klein Hazebroek

Heuvelenweg 11

7241 HX Lochem

Tel. (0573)258637

*)Joodse en Islamitische gemeenschap – Apostolisch Genootschap – Protestantse Gemeente Lochem – Remonstrantse kerk – RK Geloofsgemeenschap St.Joseph – Vluchtelingenwerk – Woonzorgcentrum Gudula – St. Welzijn Lochem – Kompassie Lochem